Płatności

Witamy na stronie dotyczącej płatności w CANAC Centrum Edukacji Kynologicznej. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące sposobu przetwarzania płatności i związanych z nimi kwestii.

1. Sposoby płatności

1.1. Firma umożliwia dokonywanie płatności za swoje usługi w następujący sposób:

  • Gotówka: Płatności gotówkowe są akceptowane w siedzibie firmy.
  • Przelew bankowy: Klienci mogą dokonywać płatności przelewem na wskazane konto bankowe firmy. Szczegóły dotyczące konta bankowego do przelewu znajdują się w fakturach wystawionych przez firmę.
  • Inne formy płatności: Firma może oferować dodatkowe formy płatności, które są uzgadniane indywidualnie z klientem.

2. Faktury

2.1. Firma wystawia faktury za świadczone usługi na podstawie indywidualnych umów zawartych z klientami. Faktury zawierają niezbędne informacje dotyczące usługi oraz dane do dokonania płatności.

2.2. Klient zobowiązany jest do terminowej opłaty faktur zgodnie z warunkami określonymi w umowie i na fakturze.

3. Bezpieczeństwo płatności

3.1. Firma podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zabezpieczenia danych płatniczych i transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Informacje o płatnościach, w szczególności dane karty kredytowej, są traktowane jako poufne i nie są przechowywane przez firmę. Przetwarzane są przez dostawców płatności zgodnie z ich własnymi zasadami bezpieczeństwa.

4. Kontakt

4.1. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących płatności, zachęcamy do kontaktu z nami:

szkola@canac.pl

5. Zmiany w polityce płatności

5.1. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany polityki płatności. Aktualizacje zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej.

Niniejsza strona ma na celu zapewnienie przejrzystości w kwestiach związanych z dokonywaniem płatności za usługi oferowane przez CANAC Centrum Edukacji Kynologicznej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, prosimy o kontakt z nami.